Sídlo firmy, Kladno

Koncept co nejjednodušší, ale zároveň univerzální platformy, která vyhoví nárokům různorodého provozu - administrativního, logistického i reprezentativního. Provoz se může v čase měnit, může růst či reagovat na změnu firemního vývoje a směřování. Forma dvoupodlažní haly na čtvercovém půdorysu, se základním konstrukčním modulem 6 x 6 metrů, umožní situování veškerého provozu kolem centrálního atria, kterým prochází hlavní vertikální osa elegantního schodiště. Vzhledem k velké provázanosti provozů je možné většinu dispozice nechat víceméně otevřenou, členěnou nábytkem, úložnými prostory či boxy zázemí a uzavřít pouze nezbytně nutné provozy - sklad, kanceláře vedení apod. Celková jednota prostoru, a symbolicky celé formy, je architektonicky zdůrazněna podhledem stropních konstrukcí s přiznanými tektonickými prvky překladů a kazet. Fasáda je řešená střídáním formátů oken, které vždy odpovídají konstrukční a dispoziční logice. Reprezentativnost budovy je zvýrazněna použitím keramického obkladu z lícového zdiva a mosazným odstínem kovových prvků - rámy oken, klempířské a zámečnické konstrukce.

Autor: Jindřich Ševčík, Jan Trávníček, Klára Vopičková