40HQ na A120(Z)

Využíváme jeden z Řopíků, které jsou rozesety v krajině podél hranic. Náš ŘOP A120(Z) je zachován v dobrém stavu. Má dvě střílny, které svírají úhel 120° a konstrukce je zesílena. Nachází se na okraji obce v jihomoravské rovině. Bunkr bude vyčištěn. Jeho betonová konstrukce bude sanována a z piety do ní nebude nijak nezasahováno.
Na bunkr umisťujeme největší dostupný lodní kontejner 40HQ (délka 40 stop, zvýšený strop). Dovnitř je vestavěn velkorysý interiér obytné jednotky se zázemím. Konstrukce jedné podélné stěny po sklopení tvoří pobytovou terasu. Celý prostor je orientován do volné krajiny polí, remízků a vinic.

Autor: Jindřich Ševčík, Jan Trávníček, Klára Vopičková