Služby

Klientům nabízíme kompletní rozsah architektonických a projekčních služeb. Kromě NOVOSTAVEB se specializujeme rovněž na REKONSTRUKCE. Zabýváme se nejčastěji těmito typy zakázek.

 • NÁVRHY INTERIÉRŮ

  • byty a rodinné domy
  • kanceláře, vstupní lobby, recepce
  • kavárny, bistra, restaurace, kluby
  • kulturního zařízení, koncertní sály, výstavní prostory
  • obchody, veřejné pasáže

 • INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

  • rodinné domy a vily o bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci
  • budovy pro obchod a služby o administrativní budovy
  • budovy pro školství, kulturu a sport
  • budovy pro výrobu a skladování

 • URBANISMUS

  • obytné soubory rodinných a bytových domů
  • veřejný prostor (ulice, náměstí, nábřeží, parky)
Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru a praxe ve velkých architektonických kancelářích jsme schopni zajistit veškeré výkonové fáze projektu, od přípravy zakázky, přes návrh stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, prováděcí dokumentace až po autorské dozory, spolupráci při realizaci a zajištění kolaudace. Pracujeme s osvědčenými specialisty jednotlivých profesních částí (statika, projekty technického zařízení budov, rozpočty a výkazy výměr). S klienty spolupracujeme při výběru dodavatele (vypracování tendrové dokumentace, oslovení firem, vyhodnocení nabídek). Zajišťujeme rovněž i inženýrskou činnost a projednání záměrů ve všech fázích projektu se správci a vlastníky technické infrastruktury a s dotčenými orgány státní správy.

Pro investory a developery zpracováváme analýzy možností v území, objemové a zastavovací studie a poskytujeme poradenství v počátečních fázích záměru. Pro naši architektonickou a projekční činnost rovněž dokážeme zajistit veškeré podklady, průzkumy a posudky (zaměření, geologické a hydrogeologické průzkumy, zjištěni radonového indexu, PENB či akustické posudky). Také zprostředkováváme posouzení záměrů v programu Nová zelená úsporám.

Při navrhování staveb využíváme nejrůznější materiály a technologie (dřevostavby rámové konstrukce, dřevěné panely, pohledové zdivo a pohledový beton,…). Rodinné domy navrhujeme v nízkoenergetickém a v pasivním standardu.