Obecní úřad Hovorčovice

Pro objekt úřadu je navržena hmota protáhlého kvádru zastřešeného šikmou valbovou střechou se světlíkem nad centrální halou. Horizontální forma doplňuje vertikální dominantu kostela. Je zajištěn dostatečný odstup od rodinných domů. Mírným ustoupením západní fasády zvětšujeme stávající úzký prostor mezi nárožím domu a kamennou opěrnou stěnou u kostela. Shora prosvětlená centrální hala, obklopená traktem kanceláří a zázemí, tvoří hlavní komunikační prostor. V přízemí jsou situovány veřejně přístupné služby a odbory. Hala zde slouží jako čekací zóna vybavená informačním a vyvolávacím systémem. V patře budou soustředěny služby správní a reprezentativní - úřad starosty spolu se sálem zastupitelstva. Dům bude v severní části, kde klesá přilehlý terén, částečně podsklepen. Budou zde archivy, technické zázemí a denní místnost zaměstnanců s možností vstupu na terasu zahrady. Suterén a přízemí objektu bude konstrukčně řešeno jako vyzdívaný skelet s betonovými stropy. Patro pak jako dřevěná rámová konstrukce, zastřešená šikmou střechou. Dřevěné prvky se uplatní v interiéru.

Autor: Anna Marie Černá, Gabriela Ponechalová, Jindřich Ševčík, Jan Trávníček, Klára Vopičková