Rodinný dům v Polabí

Navrhli jsme jednoduchý skromný dům pro dvojici starších manželů. Jejich požadavkem bylo umístit všechny hlavní prostory do přízemí. Při návrhu jsme se dále museli vyrovnat s regulativy územního plánu, které předepisovaly sedlovou střechu a také s průběhem ochranného pásma VN, které výrazně omezilo jinak docela velký pozemek. Výsledkem je dům půdorysu protáhlého obdélníku se štíty netradičně orientovanými s delší stranou. To umožnilo efektivní nakládání s prostorem - podkroví není tak rozsáhlé a mohlo být využito pro malou pracovnu s knihovnou, která nebude využívána tak často a dále na zvýšenou výšku obývacího pokoje, což bylo rovněž přáním budoucích obyvatel. Je-li to možné, v interiéru přiznáváme dřevěnou konstrukci krovu s prkenným záklopem nad krokvemi.

Autor: Jindřich Ševčík, Jan Trávníček, Klára Vopičková