Obytný soubor Jeneč

Na návsi v sousedství barokních statků, naproti bývalému císařskému dvoru, zůstává dlouhou dobu chátrající území o rozloze cca 3 ha. Výborná dopravní dostupnost Jenče do Prahy a poloha v centru obce zvyšují atraktivitu lokality a předurčují ji k bydlení. Vytvořili jsme prostupnou, jasně organizovanou a přehlednou strukturu. Proporce a dimenze objektů, orientace hmot a hustota zástavby vychází s kontextu původních zemědělských usedlostí. Snažíme se obnovit zaniklé historické cesty.

Autor: Jindřich Ševčík, Jan Trávníček